Proces verbal

Nr.4753/23.12.2015

Proces verbal
Incheiat azi 23.12.2015

Astazi, 23.12.2015, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numita prin Dispozitia nr. 4322/27.11.2015 a procedat la evaluarea probei scrise si interviului din data de 22.12.2015 respectiv 23.12.2015, pentru ocuparea postului de Muzeograf II.
Rezultatele sunt urmatoarele:

1. Salceanu Mihaela Dorina/ Punctaj obtinut proba scrisa 93.33/ Punctajul obtinut Interviu 87.66/ Media 90.49/ Admis

Conform fiselor de notare, candidata a fost declarata adimsa, urmand sa se prezinte la locul de munca in termen de maxim 15 zile calendaristice.
Contestatiile se depun in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor la secretariatul unitatii.
Membri comisiei:
1. Pop Felician – preşedinte
2. Szocs Peter – membru
3. Iegar Diana – membru

Secretar comisie:
4. Pastean Dorina

Lasă un răspuns