Proces verbal

Nr. 4757/23.12.2015
Proces verbal
Incheiat azi 23.12.2015

Astazi, 23.12.2015, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numita prin Dispozitia nr. 4322/27.11.2015 a procedat la evaluarea probei scrise si interviului din data de 22.12.2015 respectiv 23.12.2015.
Rezultatele sunt urmatoarele:

Nr. crt
Numele si prenumele Punctaj obtinut proba scrisa Punctajul obtinut
Interviú

1 Lorincz Norbert/ Punctaj obtinut proba scrisa 76.66/ Punctajul obtinut Interviu 93.33/ Media 84.99/ Admis
2 Achim Adriana Magdalena/ Punctaj obtinut proba scrisa 86.66/ Punctajul obtinut Interviu 80.00/ Media 83.33/ Admis
3 Ciurica Matei/ Punctaj obtinut proba scrisa 86.6/ Punctajul obtinut Interviu 75.00/ Media 80.83/ Admis
4 Erdei Janos/ Punctaj obtinut proba scrisa 70.00/ Punctajul obtinut Interviu 75.00/ Media 72.50/ Admis

Conform fiselor de notare, candidatii Lorincz Norbert si Achim Adriana Magdalena , urmeaza sa se prezinte la locul de munca in termen de maxim 15 zile calendaristice.
Contestatiile se depun in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor la secretariatul unitatii.
Membri comisiei:
1. Pop Felician – preşedinte
2. Szocs Peter – membru
3. Iegar Diana – membru
Secretar comisie:
4. Pastean Dorina

Lasă un răspuns