Istoria Volumului

„Satu Mare. Studii şi Comunicări”.

Primul număr al revistei a apărut în anul 1969, avându-l ca responsabil pe dr. Tiberiu Bader, directorul instituției la acea dată, publicaţia fiind dusă apoi mai departe, cu eforturi remarcabile, de prof. dr. Doru Radosav, care a condus Muzeul din Satu Mare până în anul 1990.

De-a lungul timpului, în revista şi publicaţiile Muzeului Judeţean Satu Mare se regăsesc personalităţi marcante ale culturii din ţară şi străinătate, academicieni, profesori universitari şi cercetători de prestigiu, care au făcut o deosebită cinste revistei şi instituţiei noastre. Amintim aici câteva nume de referinţă: Pompiliu Teodor, Ioan Aurel Pop, Doru Radosav, Ioniţă G. Andron, Carol Koracsonyi, Nae Antonescu, Sever Dumitraşcu, Ladislau Gyémánt, Nicolae Bocşan, Viorel Faur, Dumitru Şandru, Gavril Ardelean, Susana şi Avram Andea, Vasile Vetişanu, Livia Bacâru, Toader Nicoară, Valeriu Florin Dobrinescu, Gheorghe Buzatu, Gheorghe Onişoru, Cornel Grad, Ioan Chindriş, Gheorghe Focşa, Ioan Stanciu, Marius Diaconescu, Vjaceslav Kotigorosko, Romsics Ignác, Német Péter, Sabin Luca, Balogh Béni, Dumitru Suciu, Stelian Mândruţ, Ottmar Traşcă, Vasile Ciobanu ş.a.

Astăzi, după 50 de ani de prezenţă activă în mediul istoriografic, revista „Satu Mare. Studii şi comunicări” are trei serii, una dedicată Arheologiei, seria a II-a cuprinde secţiunile aferente Istoriei, Etnografiei, Artei, Restaurării-conservării și seria Științele Naturii. Activitatea constantă a revistei, seria a II-a, se datorează în principal colectivului redacțional şi colegiului științific:

Redactor șef:

Dr. Claudiu Porumbăcean

Colegiul de redacție:

Dr. Maria Lobonț-Pușcaș

Mihaela Sălceanu

Cristina Busuioc

Drd. Lőrincz Norbert

Adela Dobrescu

Secretar de redacție:

Dr. Paula Virag

Colegiul științific:

Dr. L. Balogh Beni, Arhivele Naționale ale Ungariei, Budapesta, Ungaria

Dr. Ovidiu Ghitta, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca, România

Dr. Cornel Grad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, România

Dr. Camelia Burghele, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, România

Dr. Valentin Orga, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România

Dr. Német Péter, Nyíregyháza (Ungaria)

Dr. Doru Radosav, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România

Dr. Ottmar Trașcă, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca, România.

Dr. Jakab Albert Zsolt, Universitatea „Babes-Bolyai”, Facultatea de Litere, Departamentul de Etnografie și Antropologie Maghiară ISPMN – Institutut pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.

Volume

Ordine cronologică

Muzeul Jude?ean Satu Mare

Facebook

Instagram

Contact

  • muzeusm@gmail.com
  • +40261737526

Adresa

Vasile Lucaciu, 21
Satu Mare
Romania