Colecția de Cărți Poștale ”Ioan Pușcaș” – „Pușcaș Ioan” képeslap gyűjteménye

SĂTMARUL DE ALTĂDATĂ – ÎN COLECȚIA DE CĂRȚI POȘTALE “IOAN PUȘCAȘ”

Unul dintre cei mai prodigioși colecționari privați sătmăreni, Ioan Pușcaș, a donat recent Muzeului Județean Satu Mare o impresionantă colecție de cărți poștale referitoare la orașul și județul Satu Mare de la sfârșitul sec. al XIX-lea și până în anii 1970. Cu această ocazie, Muzeul Județean Satu Mare, Secția de Istorie, organizează o expoziție foto-documentară, care poate fi vizitată din data de 14 noiembrie 2020. În cadrul expoziției sunt prezentate cărți poștale originale și reproduceri după cele mai semnificative imagini cu orașul Satu Mare, încredințate nouă de dl. Pușcaș.

A HAJDANVOLT SZATMÁR – A „IOAN PUȘCAȘ” KÉPESLAP–GYŰJTEMÉNY TÜKRÉBEN

Az egyik legkiválóbb szatmári magángyűjtő, Ioan Pușcaș a közelmúltban a Szatmár Megyei Múzeumnak adományozta hatalmas képeslap-gyűjteményét, amelynek témája a XIX. század vége és az 1970-es évek közötti Szatmárnémeti és Szatmár megye. Ebből az alkalomból a Szatmár Megyei Múzeum Történeti Osztálya, dokumentum- és fényképkiállítást szervez, amelyet 2020. november 14-től látogatható. A kiállítás Ioan Pușcaș gyűjtő jóvoltából rendelkezésünkre bocsátott gyűjtemény eredeti képanyagát, valamint a Szatmárnémetire vonatkozó legjelentősebb archív képek reprodukcióit mutatja be.

Vă dorim răsfoire plăcută al cărților poștale – Lapozzák át a képeslapokat itt:

Piața Libertății / Deák tér
Piața Libertății / Deák tér
Piața Libertății, Hotelul Dacia / Deák tér, Pannónia szálloda
Ștrandul Vechi / Nagystrand parkrészlete
B-dul Vasile Lucaciu / Árpád-utcai parkrészlet
Piața Libertății / Deák tér
Piața Libertății / Deák tér
Catedrala greco-catolică / Görög katolikus templom
Piața Libertății / Deák tér
Catedrala Romano-Catolică / Római Katolikus Székesegyház
Piața Libertății / Horthy Miklós tér
Palatul Prefecturii (astăzi Muzeul Județean) / Megyeháza (a mai Múzeum épülete)
Piața Libertății / Horthy Miklós tér
Hotelul Dacia / Pannonia szálló
Hotelul Dacia / Pannonia szálló
Hotelul Dacia / Pannonia szálló
Hotelul Dacia / Pannonia szálló
Hotelul Dacia / Pannonia szálló
Catedrala Romano-Catolică, vedere oraș / Római Katolikus Székesegyház, város látképe
Hotelul Dacia-restaurant / Pannónia szálloda étterme
Hotelul Dacia / Hotel – „Dacia” – szálloda
Str. Horea / Hám János utca
Piața Brătianu / Deák téri részlet
Str. Mihai Viteazu / Rákóczi utca-Lévai Palota
Hotelul Victoria / Victória szálloda
Grădina Romei / Kossuth kert
Str. Horea-Hotel Viktoria / Hám János utca-Viktória szálloda
Str. Horea / Hám János utca
Str. Horea / Hám János utca
Str. Horea și Palatul Justiției / Hám János utca a királyi törvényszékkel
Str. Horea / Hám János utca
Satu Mare-Str. Lucaciu / Szatmár – Ham János utca
Str. Horea / Hám János utca
Hotelul Victoria / Viktória szálloda
Hotelul Victoria / Viktória szálloda
Teatrul de Nord / Városi szinház
Str. Horea / Hám János utca
Teatrul de Nord / Szinház
Biserica cu Lanțuri / Református Láncos templom
Teatrul de Nord / Városi Szinház
Teatrul „Nottara”(astăzi Teatrul de Nord) / Teatrul „Nottara” szinház
Internatul Școlii Reformate de Fete (astăzi Liceul de Arte ”Aurel Popp”), Poșta / Református leányiskolai otthon, Magyar királyi posta és távirda-hivatal (a mai „Aurel Popp” művészeti líceum épülete), Posta.
Teatrul „Nottara”(astăzi Teatrul de Nord) / Nottara – szinház
Poșta și Palatul Justiției / Posta és igazságügyi palota
Str. Mihai Viteazu-Poșta / Rákóczi utca – Magyar Királyi Posta épülete
Str. Mihai Viteazu-Poșta / Rákóczi utca – Új posta épület
Str. Mihai Viteazu-Poșta / Rákóczi utca – Posta és távirda
Str. Mihai Viteazu / Rákóczi utca
Str. Mihai Viteazu / Rákóczi utca
Banca austro-maghiară (astăzi Poliția Municipală) / Osztrák magyar bank (ma a Városi Rendőrség épülete)
Str. Cuza Vodă / Eötvös utca
B-dul Vasile Lucaciu / Árpád – utcai részlet
Str. Mihai Viteazu / Rákóczi utca
B-dul Vasile Lucaciu / Árpád utca
Palatul Justiției / Királyi törvényszéki palota
Palatul Justiției / Királyi törvényszék
Palatul Justiției / Királyi törvényszék
Palatul Justiției / Igazságügyi palota
Turnul Pompierilor / Tűzoltó őrtorony
Turnul Pompierilor / Tűzoltó őrtorony
Biserica romano-catolică Fecioara Neprihănită / Irgalmas nővérek temploma és anyaháza-Zárda
Cazarma pompierilor – Memorialul Congresului Pompierilor din Satu Mare 14-17 august 1908 (astăzi Cazarma) / Kaszárnya épülete – Tűzoltó kongresszusi emlék Szatmár 1908. Augusztus 14-17 tűzoltói laktanya.
Biserica romano-catolică Fecioara Neprihănită / Irgalmas nővérek temploma és anyaháza-Zárda
Biserica romano-catolică Fecioara Neprihănită / Irgalmas nővérek temploma és anyaháza-Zárda
Biserica cu Lanțuri / Láncos templom
Biserica cu Lanțuri / Láncos templom
Biserica cu Lanțuri și Liceul Reformat/ Láncos templom és Református Gimnázium
Biserica cu Lanțuri și bustul lui Kölcsey / Láncos templom a Kölcsey szoborral
Biserica cu Lanțuri / Láncos templom
Str. Ștefan cel Mare / Kazinczy utca
Str. Ștefan cel Mare / Kazinczy utca
Vedere de pe Someșului / Szamosparti részlet
Someșul / Szamos részlet
Vedere de pe Someș / Szamosparti részlet
Someșul / Szamos részlet
Someșul / Szamos részlet
Podul de fier peste Someș / A Szamos folyói vashíd
Someșul / Szamos
Podul de fier peste Someș / Szamos híd (A régi vashíd)
Orașul Satu Mare / Szatmár város
Orașul Satu Mare / Szatmár város
Orașul Satu Mare / Szatmár város
Orașul Satu Mare / Szatmár város
Gara / Vasuti pályaudvar
Gara / Vasuti pályaudvar
Gara / Vasútállomás
Gara / Vasuti pályaudvar
Gara / Vasuti pályaudvar
Grădina Romei / Kossuth kert, Városi kioszk.
Grădina Romei / Kossuth kert
Grădina Romei / Kossuth kert, Városi Kioszk.
Catedrala Romano-Catolică / Római Katolikus Székesegyház
Grădina Romei-Școala de Arte și Meserii / Kossuth kert a faipariskolával
Băile publice / Szatmári új gőzfürdő
Statuia eroului necunoscut / Névtelen hősök szobra
Piața I. Brătianu ( astăzi Piața Libertății) / Deák tér
Cazarma / József Főherceg laktanya
Lacul din Grădina Romei / Kossuth kerti tó
Cazarma / Honvédlaktanya
Calea Traian / Atilla utca
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” / Királyi Katolikus Főgimnázium
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” / Királyi Katolikus Főgimnázium
Internatul Corpului Didactic / Tanitók háza – Szatmár Megye Néptanitóinak Fiúnevelő intézete
Internatul episcopal romano-catolic (azi Colegiul Național ”Kölcsey Ferenc”) / Püspöki konviktus (a mai „Kölcsey Ferenc” Főgimnázium épülete)
Catedrala Romano-Catolică / Római Katolikus Székesegyház
Catedrala Romano-Catolică / Római Katolikus Székesegyház
Catedrala Romano-Catolică / Római Katolikus Székesegyház
Biserica romano-catolică ”Sf. Ioan Evanghelistul” / Katolikus tanitóképző.
Catedrala Romano-Catolică / Római Katolikus Székesegyház
Biserica romano-catolică ”Calvaria” / „Kálvária” Jézus Szíve római katolikus templom
Biserica Reformată din Mintiu / Németi református templom, Perényi út.
Biserica romano-catolică ”Calvaria” / „Kálvária” római katolikus templom
Spitalul din barăci / Barak kórház
Spitalul din barăci / Barak kórház
Str. Ștefan cel Mare / Kazinczy utca
Piața Eroii Revoluției / István tér, Irgalmasok háza
Liceul Reformat/ Református Gimnázium
Grupul Școlar de Industrializare a lemnului / Állami Faipariskola
Școala Normală de Învățători (astăzi Liceul Tehnologic ”Ion I. C. Brătianu”) / Tanitó képző iskola
Școala Generală ”Grigore Moisil” / Állami népiskola, Rákóczi utca
Școala Generală ”Grigore Moisil” / Magyar királyi állami elemi népiskola

Vezi mai departe – A továbbiakban lásd:

Scurt istoric al clădirilor – Történelmi épületeink rövid áttekintése