EASYDOOR – EASING ACCESS TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES

EASYDOOR – EASING ACCESS TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES

Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Satu Mare implementează proiectul Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources – Easydoor, Cod proiect ROHU-456, finanţat în cadrul PROGRAMULUI INTERREG V-A ROMÂNIA – UNGARIA.

Proiectul Easydoor este implementat într-un cerc partenerial transfrontalier format din:

– Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat) – partener lider de proiect;

– Agenția de dezvoltare a Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg – partener;

– Televiziunea „Kölcsey” – partener;

– UAT Judeţul Satu Mare – partener şi

– Muzeul Judeţean Satu Mare – partener.

Proiectul Easydoor propune dezvoltări în domeniul conservării, protejării și promovării patrimoniului natural și cultural din cele două județe vecine: Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg. În acest sens prin proiect vor fi reabilitate obiective de valoare patrimonială, vor fi create spaţii noi de prezentare a acestor valori (în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg) și vor fi organizate expoziții în centre de vizitare pentru prezentarea valorilor de patrimoniu natural și de patrimoniu cultural imaterial în mai multe locații.

Pe teritoriul județului Satu Mare proiectul vizează reabilitarea generală a clădirii principale a Muzeului Județean Satu Mare și reorganizarea circuitelor de vizitare, respectiv a expozițiilor de bază ale muzeului. Acestor obiective specifice se leagă şi principalele activităţi ale proiectului:

– elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în fază de proiect tehnic;

– derularea achiziţiei publice pentru atribuirea contractului de lucrări;

– derularea achiziţiei publice pentru atribuirea contractului de supraveghere tehnică a lucrărilor;

– realizarea investiţiei de reabilitare;

– reorganizarea circuitelor de vizitatori şi a expoziţiilor de bază în interiorul Muzeului Judeţean Satu Mare.

Finanțarea nerambursabilă obţinută se compune din fonduri europene (FEDR) şi cofinanțare națională, la care se adaugă contribuţia proprie a fiecărui partener. Fiecare partener are definit un buget separat, în funcţie de activităţile specifice, asumate.

Valoarea totală a proiectului: 13.677.807,48 euro
Valoarea bugetului partenerilor români este de 3.292.270,02 euro.
Bugetul aferent UAT Județul Satu Mare este de 3.261.770,02 Euro, din care: 
       – 2.664.866,10 Euro finanțare din partea Uniunii Europene, 
       – 407.566,00 Euro cofinanțare asigurată de Guvernul României şi 
       – 189.337,92 Euro contribuția proprie a UAT Județul Satu Mare.

Perioada de implementare a proiectului este: 01.10.2020 – 31.08.2024.

Partnership for a better future

www.interreg-rohu.eu

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene

Muzeul Judetean