Secția Relații cu publicul

Secţia de Relaţii cu Publicul din cadrul Muzelui Judeţean Satu Mare funcţionează ca secţie separată începând cu anul 2003. În prezent, ea are în componenţa sa un şef secţie şi 9 posturi de execuţie (2 muzeografi, 1 bibliotecar, 1 educator muzeal, 2 gestionar custode şi 3 supraveghetori), care cuprind Biblioteca MJSM – formată din peste 50.000 volume, Muzeul în aer liber de la Măriuş şi Gospodăria ţărănească de la Chilia. Principalele atribuţii se referă la atragerea publicului vizitator înspre toate obiectivele muzeale aparţinând Muzeului Judeţean Satu Mare, organizare de expoziţii şi acţiuni de pedagogie muzeală, popularizarea tuturor activităţilor şi manifestărilor organizate de muzeu, precum şi întreţinerea site-ului şi a paginii de facebook ale acestuia.

 

BRĂDUȚ POPDAN – ȘEF SECȚIE GR II

ILLYÉS-GULÁCSI ANDREA – BIBLIOTECAR I A

MIHAI ANDREI MOCAN – MUZEOGRAF I

ANA MARC – GESTIONAR-CUSTODE IA

ALINA ILEANA SABĂU – GESTIONAR-CUSTODE I

CAMELIA FLORENTINA FELDI – SUPRAVEGHETOR

VIOREL IONEL NEGRE – SUPRAVEGHETOR

DORINA VOICHIŢA DAVID – SUPRAVEGHETOR

RODICA ALEXANDRA SIMA – EDUCATOR MUZEAL II