Răspândirea cărților bisericești românești în Satu Mare/A román egyházi könyvek elterjedése Szatmár területén

Indiferent de locul unde a fost tipărită (Transilvania, Țara Românească sau Moldova), cartea românească a circulat dintr-o provincie în alta, materializându-se astfel dorința de a face cărți pentru românii de pretutindeni.

Din teascurile tipografiei de la Blaj au ieșit la lumină un mare număr de cărți care au avut o circulație intensă în această parte a țării. Cu toate acestea, transilvănenii au manifestat un interes deosebit pentru cărțile de cult imprimate dincolo de Carpați.

Deși era îngrădită pătrunderea cărților din Țara Românească și Moldova, multe exemplare ajungeau în satele sătmărene chiar în anul apariției sau cel imediat următor, fapt consemnat de însemnările manuscrise pe care le poartă filele acestor cărți.

Cărțile erau procurate pe diverse căi:

  • Cu prilejul hirotonirii mitropoliților Bălgradului la Târgoviște sau București, ei primeau în dar și numeroase cărți de slujbă tipărite acolo.
  • Existau tineri care mergeau în București să învețe carte sau pentru a deprinde meșteșugul legării și copierii cărților.
  • Călugării și diecii treceau munții cu desagii plini cu cărți tipărite sau manuscrise.
  • Negustorii ardeleni aduceau pe lângă mărfuri și cărți de cult mult solicitate în Transilvania, chiar în condițiile interzicerii transportului de carte din Țara Românească și Moldova.

Sperăm că aceste detalii vă vor trezi interesul pentru a vizita expoziția de carte veche românească și străină deschisă la Muzeul Județean Satu Mare, în colaborare cu Arhivele Naționale-Biroul Județean Satu Mare și cu Biblioteca Județeană Satu Mare.

 

Függetlenül attól, hogy hol nyomtatták (Erdély, Havasalföld vagy Moldva), a román könyvek egyik vidékről a másikra vándoroltak, így ennek eredményeként fogalmazódott meg az a vágy is, hogy minél több helyen készítsenek könyvet.

A balázsfalvi nyomdából számos olyan könyv került ki, amelyek az ország e részén intenzív forgalomban voltak, azonban az erdélyiek különös érdeklődést mutattak a Kárpátokon túl nyomtatott egyházi könyvek iránt is.

Habár a Havasalföldről és Moldvából származó könyvek behozatalát korlátozták, számos példány érkezett a szatmári falvakba már a megjelenés évében vagy a rá következő esztendőben, amint ezt az oldalakon kézzel írott bejegyzések is bizonyítják.

A könyvek beszerzése különböző módon történt:

  • a gyulafehérvári érsekek által, akik a târgoviștei vagy bukaresti szentelések

alkalmával nyomtatott szertartáskönyvet is kaptak ajándékba.

  • egyes fiatalok Bukarestbe mentek tanulni vagy hogy megtanulják a könyvkötés-

és másolás mesterségét.

  • a szerzetesek és a diakónusok nyomtatott vagy kézzel írott könyvekkel teli

zsákokkal keltek át a hegyeken.

  • az erdélyi kereskedők az itt nagy keresletnek örvendő árucikkek mellett egyházi

könyveket is hoztak, bár a jól tudták, hogy a Havasalföldről és Moldvából

származó könyvek behozatala tilos volt.

Ezúton is szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a múzeum székhelyén megtekinthető régi román és külföldi könyvek kiállítására, mely a Szatmár Megyei Múzeum, Románia Nemzeti Levéltárának Szatmár Megyei Igazgatósága, és a Szatmár Megyei Könyvtár közös szervezésében jött létre.

 

Lasă un răspuns