Proces verbal

Nr. 4756/23.12.2015
Proces verbal
Incheiat azi 23.12.2015

Astazi, 23.12.2015 in conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Județean Satu Mare, comisia numită prin Dispoziția nr. 4322/27.11.2015 a procedat la evaluarea interviului din data de 23.12.2015, ora 08.30.
Rezultatele sunt următoarele:

1 Lorincz Norbert/ Punctajul obtinut 93.33/ Admis
2 Achim Adriana Magdalena/ Punctajul obtinut 80.00/ Admis
3 Erdei Janos/ Punctajul obtinut 75.00/ Admis
4 Ciurica Matei/ Punctajul obtinut 75.00/ Admis

Conform fișelor de notare, candidatii au fost declarati admisi. Contestatiile se depun in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor la secretariatul unitatii.

Membri comisiei:
1. Pop Felician – preşedinte
2. Szocs Peter – membru
3. Iegar Diana – membru

Secretar comisie:
Pastean Dorina

Lasă un răspuns