Proces verbal

Muzeul Judetean Satu Mare
Nr.4743/22.12.2015

Proces verbal
Incheiat azi 22.12.2015

Astazi, 22.12.2015, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant –cu modificarile si completarile ulterioare din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numita prin Dispozitia nr. 4322/27.11.2015 a procedat la corectarea lucrarilor de la concursul din data de 22.12.2015 pentru ocuparea a doua posturi de muzeograf debutant.
Rezultatele sunt urmatoarele:
Nr. crt Numele si prenumele Punctajul obtinut Admis/respins
1 Achim Adriana Magdalena 86.66 Admis
2 Ciurica Matei 86.66 Admis
3 Lorincz Norbert 76.66 Admis
4 Erdei Janos 70.00 Admis

Conform fiselor de notare, candidatii au fost declaratii admisi, urmand sa se prezinte la interviú in data de 23.12.2015, ora 08.30
Contestatiile se depun in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor la secretariatul unitatii.Rezultatul a fost afisat la sediul Muzeului Judetean Satu Mare si pe pagina oficiala a muzeului cu mentiunea “admis”/ “respins” , prin grija secretarului de comisie. Drept pentru care s a incheiat prezentul proces verbal.

Membri comisiei:
1. Pop Felician – preşedinte
2. Szocs Peter – membru
3. Iegar Diana – membru

Secretar comisie:
4. Pastean Dorina

Lasă un răspuns