Proces verbal

Nr. 4744/22.12.2015

Proces verbal

Incheiat azi 22.12.2015

 

Astazi, 22.12.2015 in conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Județean Satu Mare, comisia numită prin Dispoziția nr. 4324/27.11.2015 a procedat la evaluarea interviului din data de 22.12.2015, ora 12.00

Rezultatele sunt următoarele:

Nr.crt.

Numele și prenumele

Punctajul obtinut

Admis/respins

1

 Fage  Crina Diana

94.33

Admis

 

Conform fișelor de notare, candita Fage Crina Diana fost declarata admisa. În urma promovării concursului candidata urmează să se prezinte la locul de muncă în termen de maxim 15 zile calendaristice.

Contestatiile se depun in termen de 24 de ore de la  afisarea rezultatelor la secretariatul unitatii.

 

Membri comisiei:

1. Pop Daniela Florentina                   – preşedinte

2. Lobont Puscas Maria                        – membru

3. Olariu Gheorghina                               – membru

 

 

Secretar comisie:

Pastean Dorina

Lasă un răspuns