Proces verbal

Muzeul Judetean Satu Mare

Nr.4741/22.12.2015

Proces verbal

Incheiat azi 22.12.2015

            Astazi, 22.12.2015, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numita prin Dispozitia nr. 4324/27.11.2015 a procedat la corectarea lucrarii de la concursul din data de 22.12.2015 ,ora 8.45

Rezultatele sunt urmatoarele:

Nr. crt Numele si prenumele Punctajul obtinut Admis/respins
1 Fage Crina Diana

80.50

    Admis

 

Conform fiselor de notare, candidata Fage Crina Diana a fost declarata admisa, urmanad sa se prezinte la interviú in data de 22.12.2015, ora 12.00. Rezultatul a fost afiusat la sediul Muzeului Judetean Satu Mare si pe pagina oficiala a muzeului cu mentiunera “ Admis” / “ Respins”, prin grija secretarului comisiei. Drept pentru care s a incheiat prezentul proces verbal.

 

Membri comisiei:

1. Pop Daniela Florentin                       – preşedinte

2. Lobont Puscas Maria                           – membru

3. Olariu Gheorghina                                 – membru

 

Secretar comisie:

4. Pastean Dorina

 

Lasă un răspuns