Proces verbal 09.03.2016

Proces verbal

Incheiat azi 09.03.2016

Astazi, 09.03.2016, în conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numita prin Dispozitia nr. 11/16.02.2016 a procedat la corectarea lucrarilor de la concursul din data de 09.03.2016,ora 10.00.

Rezultatele sunt urmatoarele:

Nr. crt Numele si prenumele Punctajul obtinut Admis/respins
1 Sabau Alina Ileana

97.00

ADMIS

 

Membri comisiei:

1. Popdan Bradut       – preşedinte

2. Pop Daniela    Florentina     – membru

3. Laszlo Silvia    – membru

Secretar comisie:

Pastean Dorina

Lasă un răspuns