Expoziţia de arheologie „Priviri în trecut” – Visszatekintés a múltba – Looks in the past

{:ro}coifExpoziţia permanentă de arheologie este structurată cronologic, prezentând fiecare epocă istorică proporţional cu reprezentativitatea sa la nivelul actualului judeţ Satu Mare. Se insistă pe manifestările specific zonale ale culturii materiale, pe o îneţelegere cât mai completă a modului de viaţă al vechilor comunităţi din regiune.
În condiţiile în care comunitatea locală a devenit principala finanţatoare a activităţii muzeale se impune nevoia de a-i dovedi într-un mod cât mai direct necesitatea susţinerii eforturilor de salvare, conservare şi valorificare a patrimoniului arheologic de pe teritoriul său, ca parte a propriului patrimoniu cultural. În domeniul arheologic această problemă este acutizată de eforturile financiare relativ mari care trebuiesc depuse pentru salvarea şi cercetarea siturilor prin săpături arheologice, în condiţiile în care aceste sume de bani nu se oglindesc adesea, pe măsura efortului financiar, în conştiinţa populaţiei din zonă. Aceast deziderat al finanţatorilor de cercetări arheologice – autorităţi locale şi investitori particulari – venea şi în sprijinul cetăţeanului de rând, în mod direct beneficiar al expoziţiei, şi indirect, prin taxele şi alegerea autorităţilor locale, finanţator al cercetărilor arheologice. Deoarece până în Evul Mediu în zona Sătmarului existau doar “civilizaţii ale lutului”, nefiind atestate ansambluri arhitecturale din piatră, modalitatea cea mai eficientă de etalare cu impact la public (într-un mod atractiv şi la îndemână) a vestigiilor arheologice este organizarea unei expoziţii arheologice de bază. Aceasta permite totodată evidenţierea grijii pentru salvarea şi conservarea lor, astfel încât comunitatea locală să considere de la sine necesară implicarea sa în păstrarea şi, când este nevoie, salvarea vestigiilor arheologice.{:}{:hu}coif{:}{:en}coif{:}