PENTRU PRIMA DATĂ ÎN JUDEȚUL SATU MARE EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ ”UNEXPECTED DALI” – “Surprinzătorul Dali”

ORGANIZATORI:

SIA ART EXPO ȘI MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE

Perioada: 1 IUNIE  – 8 AUGUST 2021

Locația: Muzeul Municipal Carei – Castelul Károlyi, P-ța 25 Octombrie nr. 1

VERNISAJ – 1 IUNIE, ORA 17:00

După expozițiile de mare succes din Polonia, Lituania și România – Arad și Buzău – lucrările originale din expoziția unică ”Surprinzătorul Dali” ajung și la Muzeul Județean Satu Mare, fiind expuse pentru prima oară la Muzeul Municipal din Carei – Castelul Károlyi. Expoziția prezintă 150 de creații ale artistului Salvador Dali, fiind deschisă pentru vizitare în perioada 01.06. – 08.08.2021.

 

Curatoriată de dr. Daniela Bălu, Chesauri Vasilii și Kesauri Aleksandre, expoziția este organizată de Art Expo SIA (Lituania) și Muzeul Județean Satu Mare.

Expoziția „Surprinzătorul Dali” este formată din lucrări ale Colecției particulare Kesauri, respectiv opere originale realizate de Salvador Dali: litografii, serigrafii, ceramică, tapiserii, lucrări în bronz, argint, aur. Expoziția evidențiază aspecte importante ale operei marelui artist Salvador Dali.

Scopul expoziției este acela de a ajuta publicul să înțeleagă modul în care Salvador Dali își materializează viziunea, redată prin limbajul artistic special, sub forma imaginilor, care deseori au aspect intangibil, dar sunt simțite în mod clar de către privitor. Dincolo de ceea ce este vizibil ochiului, întotdeauna există un subînțeles care devine mai important decât simpla imagine vizualizată.

Pentru a înțelege opera lui Dali trebuie să știm că el a fost un artist intelectual. Pictura lui exista pentru a exprima ideile, convingerile și teoriile  lui. Grija lui principală a fost să prezinte subconștientul ascuns și sentimentele avute dincolo de ceea ce vedem. Enigma și misterul sunt cele care atrag privitorul și îl constrâng, oarecum,  să reflecte asupra întrebărilor fundamentale ale vieții. Creativitatea lui Dali este mai mult despre a „gândi”, „a imagina”, decât despre „a vedea”.

În prezent, Dali este cel mai remarcabil reprezentant al suprarealismului în artă. Metoda ”paranoico-critică” devine modalitatea sa de gândire și de auto-realizare. „Toată ambiția mea pentru planul pictural e să materializez cu o furie imperialistă imagini precise ale iraționalității concrete” (S. Dali). Lui Dali îi plăcea să explice semnificațiile muncii lui, dar … fără să intre prea mult în detalii. „Dacă o găsiți prea simplă, să îmi spuneți fără ezitări, aș fi fericit să o complic un pic …”, afirma Salvador Dali.

Relevanța creativității lui Dali, ca la orice operă de geniu, e mai pronunțată în zilele noastre, precum reflecția lui : „Cred că acum ne aflăm în Evul Mediu, dar va veni ziua Renașterii” – idee devenită tot mai actuală o dată cu pierderea spiritualității și depersonalizarea lumii și a omului modern. Dali mai scria: „Peste secole, Leonardo da Vinci și cu mine comunicăm unul cu celălalt”. Opera sa ne îndeamnă și pe noi să comunicăm cu contemporanii noștri prin intermediul artei lui,  determinându-ne să încercăm să creăm o lume mai bună.

Expoziția ”Surprinzătorul Dali” este structurată în mai multe secțiuni tematice:

Secțiunea 1 – Portofoliul  „Meseriile omului”

  • Seria „Meseriile omului” este compusă din 11 subiecte, create de Salvador Dali în anii 1970-1971. Maestrul Dali nu a creat această serie pentru un comanditar, astfel că spiritul și creativitatea sa multifațetată nu a fost limitată de nicio direcție predeterminată. El a folosit simboluri și culori cu scopul concret de a înfățișa un spațiu rural familiar artistului. Prin urmare, acest mediu este mai puțin cunoscut publicului larg, care nu e apropiat de topografia particulară a locului. Mai târziu, în 1979, seria „Meseriile omului” a fost autorizată pentru ca toate cele 11 lucrări originale să poată fi folosite pentru serigrafie în aur și argint. Însă numai cele din argint au fost realizate, dar și acestea doar parțial.

Secțiunea 2 – Portofoliul „Iubirile Cassandrei

  • În anul 1967 Dali a fost însărcinat de editorul Pierre Argillet să creeze o serie de gravuri pentru a ilustra poemele lui Pierre de Ronsard. Pentru Dali, imaginile de vis descoperite în poezia lui Ronsard i-au deschis calea exprimării ideilor sale izvorâte din subconștient, prin lucrări cu teme precum iubirea, moartea, trecerea timpului și ciclul naturii. Fiecare gravură este semnată de Dali prin timbru sec.

Secțiunea 3 – Portofoliul „Tricornul”

Salvador Dali a creat în anul 1959 o serie de 20 de litografii magnifice bazate pe romanul și baletul ”Tricornul”, fiind inspirat de povestea lui Pedro Antonio de Alarcon, ”Un sombrero în trei colțuri – Tricornul”. Litografiile sunt realizate într-un mod care necesită tipărirea individuală a fiecărei culori, ceea ce conferă o claritate perfectă a culorilor.

Secțiunea 4 – Alte lucrări originale ale lui Salvador Dali

Expoziția prezintă și diferite alte lucrări originale ale lui Salvador Dali: tapiserii, serigrafie pe mătase, litografii, cărți poștale concepute de maestru sau chiar lucrări originale precum ”Mozaicul circular”, pe care l-a creat special pentru Ediția Springbok din New York. De asemenea, sunt prezentate portofolii și serii ale lucrărilor originale ale lui Salvador Dali: „Bătrânul și marea”; „Omagiu lui Meissonier”; „Calendarul de perete 1956, pentru Hans E. Bahr” sau „Calendarul de perete 1965, pentru Manifattura Ceramica Pozzi”.

 

  • Alături de textele și etichetele explicative, vizitatorii vor beneficia de Ghidul audio inovativ special gândit pentru siguranța lor, în condițiile  pandemiei
  • FOTOGRAFIEREA LUCRĂRILOR ȘI A EXPOZIȚIEI ESTE STRICT INTERZISĂ!
  • PROGRAM DE VIZITARE:

Marți – până duminică inclusiv – orele 09:00 – 17:00

Programări la telefon: 0261.864.981

 

  • În perioada 16 august – 10 octombrie expoziția va putea fi vizitată la Muzeul de Artă Satu Mare, P-ța Libertății nr. 21.

SIA Art Expo

http://exhibitionsof.art

Muzeul Județean Satu Mare

www.muzeusm.ro

Muzeul Municipal Carei

https://www.facebook.com/Muzeul-Municipal-CareiNagykárolyi-Városi-Múzeum

 

Sajtóközlemény

Salvador Dali eredeti munkái a Kesauri gyűjtemény kiállításában:

 

“Meghökkentő Dali”

A külföldi (Lengyelország, Litvánia) és belföldi (Arad, Buzău) sikerek után a Károlyi kastélyba (Nagykároly) érkezik “Meghökkentő Dali” kiállítás, amely a híres művész eredeti munkáit mutatja be. A tárlat 2021 június 01 és augusztus 08 között látogatható és a művész 150 műalkotását láttatja.

A kiállítás a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében teljes biztonságot nyújtó, innovatív audio ismertető berendezéssel ellátott.

A kiállítás

A tárlat kurátora dr. Daniela Bălu, Chesauri Vasilii, Kesauri Aleksandre, a szervezés a Szatmár Megyei Múzeum, az Art Expo SIA (Lettország) valamint a Kesauri Gyűjtemény együttműködésével jött létre.

A „Meghökkentő Dali” kiállítást a Kesauri Gyűjtemény sorozatai alkotják Salvador Dali eredeti műveiből: litográfiák, kerámiák, bronzból, ezüstből, aranyból készült alkotások. A kiállítás korunk legnagyobb művészének, Salvador Dali munkájának legfontosabb aspektusait emeli ki.

Ahhoz hogy megértsük Salvador Dalit, fontos kiemelni azt, hogy intellektuális művész volt. Festészetének létjogosultságát elméletei és ötletei adják. Állandó törekvése volt a rejtett tudatalatti és a látható dolgokon túli érzelemvilág megjelenítése.

 

A megfoghatatlan nyilvánul meg festői nyelvezetében rávilágítva sajátos látásmódjára és érzékenységére. Képei a láthatón túli kimondhatatlant próbálják felidézni.

A rejtvények és rejtélyek világa arra készteti nézőit, hogy elgondolkodjanak az élet alapvető kérdésein. Dali kreativitása a „gondolkodni”, „képzelni” irányába vezet, mellőzve a „látni” fizikai valóságát.

Napjainkban Salvador Dalit tartják a szürrealizmus legfontosabb alakjának. Gondolkodásmódjának és festői önmegvalósításának alapjává válik az alkalmazott paranoia-kritika módszere. „Imperialista haraggal akarom megvalósítani a pontos képeit a konkrét irracionalitásnak, ezek az ambícióim a vizuális kifejezésben.” (S. Dali). Nagyon szerette magyarázni a munkáját, de…nem részletesen… „Ha túl egyszerűnek tűnik, ne habozzon, mondja el, szívesen bonyolítok rajta kicsit…”.

Mint minden zseni munkája, a Dalié is relevánsabbá vált napjainkban, a következő gondolata –  „Azt hiszem hogy most a Középkorban vagyunk, de eljön majd a Reneszánsz” – egyre aktuálisabb a jelenleg is növekvő spiritualitás hiányában és a modern kori ember személytelenné válásában. Dali azt írta: „Leonardo da Vincivel századokon átnyúlva kommunikálunk”. Művészetén keresztül mi is kommunikációra kéne törekedjünk kortársainkkal és próbáljuk meg a világot egy jobb helyé tenni.

A kiállítás több tematikus részből áll

1 rész – „Mesterségek” portfólió

Ezt a portfóliót 1970-71 között festette Salvador Dali, 11 témából áll. Ezek a munkák nem megrendelésre készültek, nem kényszerítették keretek közé, érezhető rajtuk a festőzseni kreativitásának és szellemének szabad kibontakozása.

Színhasználata és szimbolikája visszautal a számára ismert vidékekre, így ezek pontos jelentéseket hordoznak. Azoknak a szemlélőknek, akik nem otthonosak ezzel a vidékkel, kevésbé sokatmondóak.

1979-ben engedélyezték a „Mesterségek” sorozat arany és ezüst szeriográfiás elkészítését. Végül csak az ezüst munkák készültek, ezek is csak részben.

2 rész – „Cassandra szerelmei” portfólió

1967-ben Dalit Pierre Argillet bízta meg egy rézkarc sorozat elkészítésével, Ronsard verseinek illusztrálásaként. Dali számára új utat nyitottak a Ronsard költészetében található álomszerű képek, a fantázia és a tudatalatti eszméit fejezte ki olyan témák révén, mint a szerelem, a halál, az idő múlása és a természet körforgása. Minden rézkarcot Dali vakbélyegzővel írt alá.

3 rész – A „Háromszögletű kalap” portfólió

Ezt a 20 litográfiás sorozatot 1959-ben alkotta meg Salvador Dali alapul használva „A háromszögletű kalap” balettet és regényt. A sorozat minden litográfiája kreativitásának új csúcsa.  Ahhoz hogy a színek kiemelkedőek legyenek, minden egyes színt külön kellett nyomtatni.

4 rész – Salvador Dali más eredeti munkái

A kiállításon Salvador Dali különböző eredeti alkotásait találjuk kárpitok, selyem szeriográfiák, litográfiák formájában, de fellelhetők a mester által tervezett képeslapok vagy akár a körkörös puzzle is, amelyet kifejezetten a New York-i Springbok Edition számára készített. Ismertetik Salvador Dali eredeti műveinek tárcáit és sorozatait: „Az öreg halász és a tenger”, „Hommage a Meissonier”, „Falinaptár 1956 Hans E. Bahr számára”, „Falinaptár 1965 Manifattura Ceramica Pozzi számára”.

A kiállítás arra hivatott, hogy családokat, fiatalokat, művészetkedvelőket, vonzzon be jutányos árú jegyekkel a művészet világába: kállításokra, kulturális és művészeti eseményekre.

 

Kiállítás helyszíne

Cím: B-dul 25 Octombrie 1-es szám, Károlyi kastély, Nagykároly

Múzeum

http://www.muzeusm.ro

SIA Art Expo

http://exhibitionsof.art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns