Secţia Restaurare- Conservare

LABORATORUL ZONAL DE RESTAURARE CONSERVARE SATU MARE

este specializat în conservarea și restaurarea bunurilor culturale de tipul:

–       Pictură tempera, ulei, pe suport de carton, sticlă, hârtie, lemn, alte suporturi;

–       Icoane, iconostase, mobilier bisericesc;

–       Rame stil;

–       Cărţi şi documente pe suport papetar şi pergament;

–       Textile bisericeşti, etnografice, arheologice, covoare și accesorii textile;

–       Ceramică, porțelan şi sticlă;

–       Obiecte metalice religioase, decorative, arheologice;

–       Lemn, mobilier stil și etnografic, monumente în aer liber din lemn.

Se mai oferă servicii de: consultanță, evaluare și expertizare, întocmire proiecte conservare-restaurare, cercetare științifică (fizică, chimică), asistență pentru transport, depozitare și mânuire.

De asemenea execută, investigaţii XRF pentru stabilirea compoziţiei materialelor, investigaţii optice, determinarea PH-ului și a conductivitaţii, etc.

Laboratorul zonal de conservare și restaurare a bunurilor culturale  este acreditat de Ministerul Culturii si Patrimoniului Național, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor si Colecțiilor.

Laboratorul zonal de conservare și restaurare a bunurilor aplică Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile aflate în vigoare prin legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

Informații suplimentare la tel. 0735513346, restaurare_sm@yahoo.com

GHEORGHINA OLARIU – ȘEF SECŢIE II

ADELA CĂTĂLINA  DOBRESCU – RESTAURATOR IA

ROXANA MARIA COBUSCEANU – RESTAURATOR SSD I

CRISTINA OANA BUSUIOC – RESTAURATOR I

GABRIELA ZORICA PAUL – RESTAURATOR IA
[wpfilebase tag=file id= tpl=simple][wpfilebase tag=file id= tpl=simple]

VARGA EMESE – RESTAURATOR IA
[wpfilebase tag=file id= tpl=simple][wpfilebase tag=file id= tpl=simple]

DINU MARCEL CAPOTESCU – RESTAURATOR IA
[wpfilebase tag=file id= tpl=simple][wpfilebase tag=file id= tpl=simple]

IOAN BALTOȘ – RESTAURATOR IA
[wpfilebase tag=file id= tpl=simple][wpfilebase tag=file id= tpl=simple]

DIANA MARIA IOANA KINCES – CONSERVATOR IA
[wpfilebase tag=file id= tpl=simple][wpfilebase tag=file id= tpl=simple]