Despre noi

 

Muzeul Judeţean Satu Mare este cea mai mare instituţie de cultură din judeţ, având în structura organizatorică 23 de muzee, case memoriale, gospodării ţărăneşti, situri arheologice.

Primele colecţii muzeale sătmărene s-au constituit în cadrul cercului Kölcsey (1891), în anul 1905 înfiinţându-se Muzeul Municipal Satu Mare. După 1918, prin strădaniile cărturarului Dariu Pop, s-au pus bazele unui nou muzeu municipal. În anul 1958 renumitul artist sătmărean Aurel Popp conduce organizarea Muzeului Raional, aflat în actuala clădire a Muzeului de Artă (P-ţa Libertăţii nr. 21), unde a funcţionat până în anul 1984. În anul 1968, Muzeul a primit statutul de Muzeu Judeţean, având secţii de arheologie, istorie, etnografie, artă.

Sediul administrativ de astăzi (B-dul. Dr. Vasile Lucaciu nr.21) găzduieşte şi expoziţia de bază, precum şi sălile de expoziţii temporare. Clădirea a fost construită în anul 1936, ca sediu al Prefecturii, din anul 1984 fiind transformată în muzeu.

Colecția arheologică a Muzeului Județean Satu Mare s-a format din mai multe surse. Unul dintre nuclee îl constituie colecția de antichități a Cercului Kölcsey. Această colecție a fost fondată în 1890, concentrând obiecte antice și rarități adunate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea de către sătmăreni pasionați de istorie și artă. Obiectele au fost expuse în trei săli situate la parterul Colegiului Reformat. Colecția a crescut exponențial în anii imediat următori fondării, devenind deosebit de diversificată. Potrivit raportului anual din 1909, existau deja 3910 obiecte arheologice, printre care se numără topoare de piatră din județ, materiale de construcții romane din Aquincum (actuala Budapesta), vase grecești și statuete egiptene. Paralel, a fost formată colecția liceului piarist din Carei, având un caracter similar. Această colecție cuprindea în 1889, anul fondării, 667 de piese, iar în anii 1921–1922 conținea deja un număr de 4272 obiecte. Al treilea nucleu îl constituie Muzeul Comitatului Satu Mare, înființat la Carei în anul 1901. Obiectele au fost expuse la sediul comitatului, iar piesele arheologice proveneau din săpături întreprinse în special cu ocazia întocmirii monografiei comitatului Satu Mare. În acest context, Aladár Vende a săpat în așezările din epoca bronzului de la Potău–Ciuncaş şi Carei–Bobald. După 1926, colecția a fost mutată la noul sediu de județ, orașul Satu Mare, contribuind la formarea Muzeului Prefecturii.

Astăzi, Muzeul Județean are în structura organizatorică 23 de muzee, case memoriale, gospodării țărănești, situri arheologice. În cadrul său funcționează din anul 1995 laboratorul zonal de restaurare și conservare, 3 biblioteci, patrimoniul muzeal însumând 400.000 de obiecte de patrimoniu. Muzeul are o editură proprie, înființată în 1995.