Cercetări în derulare

Teme/proiecte de cercetare secția Etnografie

1.Nume titular, colaboratori:

Maria-Magdalena Lobonț-Pușcaș, Adela Dobrescu

2.Tema:

Obiceiurile și tradițiile de nuntă în Sătmar, Transcarpatia și regiunea Presov

 1. Descrierea acțiunilor:

Cercetare de teren, de arhivă și de colecție ce se va desfășura în cadrul proiectului “ Culture-conect. Mobilitate culturală în zona de graniță”

 1. Sursa de finanțare:

CBC HUSKROUA

 1. Perioada și locul de desfășurare:

Octombrie 2019 – Septembrie 2021

 1. Forma de valorificare:

Catalogul expoziției ”I se potrivește măritișul”, expoziția cu acelaș nume.

 1. Rezultate concrete obținute:

Au fost selectate și fotografiate bunurile ce urmează a fi expuse și valorificate în catalogul expoziției.

 

 

 1. Nume titular, colaboratori:
 2. Maria-Magdalena Lobonț-Pușcaș, Adela Dobrescu, Brăduț Popdan, dr. Claudiu Porumbăcean, dr. Sike Tamas
 3. Tema:

Peisajul rural tradițional

 1. Descrierea acţiunilor: Cercetare de teren, de arhivă și de colecție ce se va desfășura în cadrul proiectului “ Culture-conect. Mobilitate culturală în zona de graniță”. Prin intermediul fotografiei se va conserva peisajul rural iar fotografiile de colecție vor fi valorificate prin publicații și expoziții. Va fi cercetată colecția de fotografie și manuscrise Ioniță G. Andron, albumul de fotografie Țara Oașului ieri și azi va conține fotografii realizate de Ioniță G. Andron și de membrii echipei de proiect. Broșurile de promovare vor promova obiective muzeale ale MJSM și comunități tradiționale sătmărene.
 2. Sursa de finanţare: CBC HUSKROUA
 3. Perioada şi locul de desfăşurare: Octombrie 2019 – Septembrie 2021
 4. Forma de valorificare:

Publicații: Album de fotografie Țara Oașului ieri și azi; Broșuri de promovare a 5 comunități tradiționale sătmărene; Manual de bune practici privind protejarea și promovarea patrimoniului.

Expoziție fotografică: Peisajul rural tradițional

 1. Rezultate concrete obținute:

Fotografii, date și informații despre comunitățile din: Petrești, Tarna Mare, Chilia, Orașu Nou, Certeze.

 

 

 

 1. Nume titular, colaboratori:
 2. Maria-Magdalena Lobonț-Pușcaș, Adela Dobrescu
 3. Tema:

Cercetarea  colecțiilor de textile de interior și unelte de uz casnic

 1. Descrierea acţiunilor: Cercetare de colecție ce se va desfășura în cadrul proiectului “ Culture-conect. Mobilitate culturală în zona de graniță”. Vor fi studiate colecțiile de textile de interior și obiectele de uz casnic din cadrul secției de Etnografie, toate informațiile vor fi folosite pentru redactarea și publicarea unor cataloage de colecție.
 2. Sursa de finanţare: CBC HUSKROUA
 3. Perioada şi locul de desfăşurare: Octombrie 2019 – Septembrie 2021
 4. Forma de valorificare: Publicații: Catalog de colecție Textile de interior, Catalog de colecție Unelte de uz casnic.
 5. Rezultate concrete obținute:

În curs procesul de selecție a bunurilor ce urmează a fi publicate în cele două cataloage de colecție.

 

 

 1. Nume titular, colaboratori:
 2. Maria-Magdalena Lobonț-Pușcaș
 3. Tema:

Cercetarea  manuscriselor Ioniță G. Andron

 1. Descrierea acţiunilor: certarea de arhivă, mai precis va fi studiată arhiva I.G. Andron aflată în patrimoniul MJSM, urmând a fi publicate în volumul muzeului și în alte publicații materiale provenite din această arhivă. Cercetarea este o continuarea a activității începute în anul 2016.
 2. Sursa de finanţare: MJSM
 3. Perioada şi locul de desfăşurare: multianual; Muzeul Județean Satu Mare
 4. Forma de valorificare: articol ”Oamenii   locului      Locul   oamenilor

în anuarul Studii și comunicări, 2020

 1. Rezultate concrete obținute:

Anuar în curs de tipărire.

 

 1. Nume titular, colaboratori: Szilágyi Levente, Jakab Albert Zsolt, Vajda András

    

 1. Tema:Ruralități paralele. Forme ale ruralității în patru microregiuni din Transilvania
 2. Descrierea acțiunilor:cercetarea comparativă a patru microregiuni din Transilvania. (satele șvăbești din zona Careiului, satele situate între Satu Mare și granița româno-maghiară, sate din zona metropolitană Târgu-Mureș, sate situate între Miercurea-Ciuc și Odorheiu Secuiesc). Temele principale a analizei: dimensiune economică, dimensiunea socială și dimensiunea culturală a vieții cotidiene.
 3. Metodele de cercetare cercetare de teren, interviuri, observație participativă, ceretarea arhivelor locale, fotodocumentare, înregistrări video etc.
 4. Surse de finanțare: externe (NKFIH K 120712)
 5. Perioada și locul de desfășurare:01 octombrie 2016 – 30 septembrie 2021
 6. Forma de valorificare:studii de specialitate, sesiuni științifice

 

 1. Rezultate concrete obținute: în 2020- 4 lucrări științifice, 1 articol de popularizare.

Apărute:

 

 • „Ez a mi bankunk.” A mezőgazdasági társulások és funkcióik ma két szatmári faluban. Korunk XXXI/4. 2020. 25–37.
 • Önerőből. Gazdaságfejlesztési és közösségszervezési különutak – két szatmári sváb példa. In. Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.) Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2020. 77–99.
 • Comuna Vetiș. Ghid cultural și istoric. Editura Muzeului Sătmărean. 2020.
 • Competing Nationality Politics Targeting German Communities in the Hungarian–Romanian Border Zone after the Great War. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2020. 71–86.

 

În curs de apariție:

 • Jakab Albert Zsolt – Szilágyi Levente – Vajda András, Párhuzamos ruralitások. Gondolatok egy folyamatban lévő erdélyi vidékkutatásról és szatmári (rész)eredményeiről. Studii și Comunicări.

 

 1. Nume titular, colaboratori:

Honca Ciprian-Emanuel

     2.Tema:

Schimbări majore ale mentalităților în Sătmarul secolului XIX.

 1. Descrierea acțiunilor:

Cercetare de arhivă.

 1. Sursa de finanțare:

Consiliul Județean Satu Mare; Bursă acordată de către Statul Maghiar.

 1. Perioada și locul de desfășurare:

1.I.2020 – 29.II.2020, Budapesta, Ungaria.

 1. Forma de valorificare:articole științifice, ediții de documente.

 

 1. Rezultate concrete obținute:

Mănăstirea din Bixad. O renaștere din cenușă în Informația de Duminică, 9 februarie 2020, Anul XVIII., nr. 866, p. 3. (articol de presă)

Parte din documentele descoperite au fost folosite în redactarea studiului Between Mukachevo, Gherla and Rome: The disciplinary trial of the Basilian monk Árkád Pásztory (1899-1902), în curs de publicare în „Ephemeris Dacoramana”, Anuarul Școlii Române din Roma, Editura Academiei Române, Roma, 2020.

Cercetarea face parte dintr-un proiect doctoral cu tema: Între adulație și contestare. Viața călugărului bazilian Árkád Pásztory.

 

 

 1. Nume titular, colaboratori:

Honca Ciprian-Emanuel

    

 1. Tema:

Idenitificarea izvoarelor cu privire la expulzarea monahului Árkád Pásztory din comitatul Szabolcs (1885).

 1. Descrierea acțiunilor:

Cercetare de arhivă în Arhiva Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nyíregyháza.

 1. Sursa de finanțare:

Consiliul Județean Satu Mare (schimb de experiență cu Muzeul Jósa András din Nyíregyháza); Bursă acordată de către Uniunea Europeană.

 1. Perioada și locul de desfășurare:

1.IV.2020 – 1.IX.2020, Budapesta, Ungaria.

 1. Forma de valorificare: articole științifice, ediții de documente.
 2. Rezultate concrete obținute: cercetarea a fost reprogramată datorită pandemiei.

 

 

 1. Nume titular, colaboratori:

Toth Zoltan titular, Achim Adriana colaborator.

 1. Tema:

Muzeul etnografic Andrid – emblema tradițiilor populare din Zona Ecedea.

 1. Descrierea acțiunilor:

Prezentarea muzeului etnografic din Andrid

 1. Sursa de finanțare:

Consiliul Județean Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare.

 1. Perioada și locul de desfășurare:

martie – octombrie 2020, Andrid – MJSM.                                      

 1. Forma de valorificare:

Catalog.

 

 1. Rezultate concrete obținute:

Fotografii, descrierea casei, proveniență, obicieiuri, tradiții, ocupații.