Proces verbal 10.06.2016

Nr. 1115/10 iunie 2016
Proces verbal
Incheiat azi 10.06.2016

Astazi, 10.06.2016, în conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numita prin Dispozitia nr. 71/19.05.2016 a procedat la corectarea lucrarii de la concursul din data de 10.06.2016,ora 10.00

Rezultatele sunt următoarele:
Nr. crt Numele si prenumele Punctajul obținut Admis/respins
1 KERESKENYI ALEXANDRU 97,00 ADMIS

Membri comisiei:
1. Virag Paul – preşedinte
2. Popdan Brăduț – membru
3. Toth Zoltan – membru

Secretar comisie:
Pastean Dorina

Lasă un răspuns