EDITURA MUZEULUI SĂTMĂREAN – 25 DE ANI

Ieri, 2 august 2020, s-au împlinit 25 de ani de când muzeul nostru a primit Atestatul de acreditare a ”Editurii Muzeului Sătmărean” Eram cel de-al treilea muzeu din România care avea editură proprie, o realizare importantă în acele vremuri, demersurile, documentele și portofoliul necesare acreditării  demarându-le încă din anul 1994. Prima carte tipărită sub egida Editurii Muzeului Sătmărean ne-a adus noroc, fiind premiată de Academia Română – Carol Karácsonyi, Flora și vegetația județului Satu Mare.

Înființarea editurii a impulsionat activitatea publicistică a muzeului, începută în anul 1969, prin singura publicație de atunci, anuarul Satu Mare. Studii și comunicări. Cei 25 de ani au fost rodnici, în Editura Muzeului Sătmărean tipărindu-se peste 200 de publicații cu subiecte și arii tematice pluridisciplinare, menite să valorifice științific rezultatele proiectelor de cercetare  derulate de către specialiștii muzeului, promovând colecțiile muzeale, patrimoniul cultural – istoric specific județului Satu Mare, precum și cel al regiunii transfrontaliere România – Ungaria – Ucraina.

De altfel, câștigarea și implementarea a 19 proiecte finanțate din fondurile Uniunii Europene ne-a oferit oportunitatea obținerii bugetelor necesare tipăririi unui număr important de publicații, contribuind implicit la promovarea activității muzeului nostru în spațiul cultural european.

O mare parte din cărțile tipărite în Editura Muzeului Sătmărean sunt volume de studii susținute la sesiunile științifice naționale și internaționale, organizate de muzeul nostru, monografii și micromonografii ale localităților din județul Satu Mare sau din bazinul Tisei Superioare, ghiduri cultural-istorice, volume ce prezintă rezultatele  cercetărilor implementate în parteneriat cu instituții din România și Europa, ghiduri de muzee și colecții muzeale, cataloage ale expozițiilor ce valorifică muzeistic colecțiile patrimoniale.

Revista Satu Mare. Studii și comunicări reprezintă continuitatea editorială, dar și continuitatea dintre generații, lucrările publicate reflectând domeniile și temele de cercetare abordate de către specialiștii noștri, precum și de colaboratori și personalități de prestigiu care ne-au onorat publicând în paginile revistei.

Domeniile de investigare, expertizele profesionale ale autorilor, ce  acoperă un teritoriu științific multidisciplinar: arheologie, istorie, etnografie, artă, muzeografie, restaurare-conservare, științele naturii, oferă un loc de primă importanță publicațiilor tipărite în Editura Muzeului Sătmărean, devenind și un reper al cercetării și promovării moștenirii cultural – istorice din regiunea transfrontalieră România – Ungaria – Ucraina.

O parte din aceste publicații sunt postate în format PDF, pe pagina de internet a muzeului, iar prin schimbul de publicații derulat, cărțile tipărite în Editura Muzeului Sătmărean se află în biblioteci din întreaga lume, inclusiv la The British Library London, University College London UCL, Harvard University, Stanford University Libraries, Library of Congress Washington, University of Oxford.

Reamintindu-mi bucuria succesului avut în urmă cu 25 de ani, îmi exprim nădejdea ca următorii 25 să fie cel puțin la fel de roditori! Specialiștilor ce vor publica în Editura Muzeului Sătmărean le doresc, tuturor, mult succes și apariții editoriale de prestigiu!

Dr. Daniela Bălu

Lasă un răspuns