Proces verbal 10.06.2016

Nr. 1115/10 iunie 2016 Proces verbal Incheiat azi 10.06.2016 Astazi, 10.06.2016, în conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numita prin Dispozitia nr. 71/19.05.2016 a procedat la corectarea lucrariiContinue reading „Proces verbal 10.06.2016”